August

Københavns Kommune vedtager klimaplan

31. august 2009
En samlet borgerrepræsentation vedtog d. 27. august kommunens klimaplan, der indeholder 50 konkrete initiativer til reduktion af CO2-udledning og klimatilpasning.

Allergifremkaldende bynke blomstrer nu

31. august 2009
Vær med til at bekæmpe allergi og udryd planten bynkeambrosie i din have. Planten har fået bedre vækstbetingelser i det varmere klima.

Renoveringen af kloaknettet halter voldsomt bagefter

25. august 2009
Klimaforandringerne kræver en grundig renovering af landets kloaknet, men denne halter flere steder langt bagud. Udfordringen er ikke kun rørenes dimensionering men også rørenes levetid.

Skovflåt smitter med ny hjernebetændelse

24. august 2009
Flere internationale studier viser, at udbredelsen af TBE øges ved temperaturforskyldninger

Rapport fra Copenhagen Consensus Center

21. august 2009
Markedet alene kan ikke klare alle skaderne forårsaget af klimaforandringerne. Den optimale strategi indeholder både tilpasning og reduktion af drivhusgasudledning.

Klimaforandringerne kan blive en fordel for landbruget og energisektoren

19. august 2009
Danske landmænd kan ifølge dansk forsker udnytte fremtidens varmere klima og fordoble udbyttet af biomasse. Det skriver nyhedsbladet Dansk Energi.

Kommuner vurderer at klimaet koster mia.

18. august 2009
Kommunerne er i gang med at undersøge hvad det skal koste at fremtidssikre kloaknettet til klimaet og regningen kan i sidste ende risikere at ligge hos husejerne.

Udkast til lov om oversvømmelser i høring

12. august 2009
Miljøministeriet skal fra 2011 vurdere risikoen for oversvømmelser fra søer og vandløb, og udpege risikoområder. Det fremgår af et lovforslag, der er i høring til 18. august.

Kommuner vil oversvømme parker

11. august 2009
Københavns Kommune er igang med at forberede sig på håndteringen af fremtidens nedbørsmængder, som klimaforandringerne vil medføre. Her vil kommunen bl.a. inddrage grønne arealer til ophobning af vand.

Klimaændringer og fiskebestanden i Østersøen

11. august 2009
En netop afholdt forskerskole i Nexø på Bornholm satte fokus på, hvilke konsekvenser klimaændringerne får på det marine økosystem og hvilke udfordringer det giver forvaltningen. Det skriver Bornholms Tidende
Viser 1 - 10 ud af 15