Del artikel Print
Ny bog om fremtidens klima i Danmark

Ny bog om fremtidens klima i Danmark

Journalist Michael Rothenborg beskriver i bogen "Tordenregn - Danmarks fremtid i en varmere Verden" scenarier for fremtidens danske klima, og hvilke konsekvenser det får for det danske samfund.

I selskab med førende danske klimaforskere kortlægger Michael Rothenborg fremtidens danske klima med udgangspunkt i IPCC A2 scenarie. Det indebærer, at den globale opvarmning vil få gennemsnitstemperaturen i Danmark til at stige gradvist fra cirka 7,7 grader i slutningen af 1900-tallet til cirka 11 grader hen mod 2090-2100.

Bogen beskriver både de positive og negative konsekvenser for natur og samfund i Danmark om hundrede år.