Del artikel Print
Stort investeringsbehov for klimatilpasning i kommunerne

Stort investeringsbehov for klimatilpasning i kommunerne

Rambøll har udarbejdet en rapport for Kommunernes Landsforening (KL), der viser, at klimaændringerne vil få stor betydning for kommunernes fremtidige investeringsbehov.

Rapporten vurderer det fremtidige investeringsbehov for veje, kloakker og bygninger med udgangspunkt i IPCC's klimascenarie A2. Desuden forsøger rapporten at anslå det kommunale investeringsefterslæb på de kommunale veje.

I følge rapporten er der behov for en forøgelse af kloakkernes kapacitet, klimatilpasning af kommunale bygninger og nye afvandingssystemer til 2.500 km kommunale veje, der risikere hyppigere oversvømmelser i fremtidens klima.

Rambøll vurderer det ekstra investeringsbehov til 450 mio. kr årligt til klimasikring af bygninger og veje og 490 mio. kr til udbygning af de eksisterende kloakker. Herudover har kommunerne et efterslæb på ca. 12 mia. kr over en tiårig periode på investeringer i de kommunale veje.

Rambølls analyse er foretaget for KL.

Kilde: www.ramboll-management.dk