Del artikel Print
Engelsk lovforslag om klimatilpasning

Engelsk lovforslag om klimatilpasning

Et udkast til et nyt lovforslag i relation til klimatilpasning er blevet forelagt for det Engelske parlament. Lovforslaget sætter fokus på risikostyring frem for forsvarsværker.

I England er der fokus på klimaforandringerne og især risiciene for fremtidige oversvømmelser. Dermed blev et udkast om et nyt lovforslag om oversvømmelses- og vandforvaltning forelagt for det Engelske parlament i sidste uge. Udkastet er udarbejdet af Flood and Water Management Bill Team, som er en del af det Engelske Department for Environment, Food and Rural Affairs.

Lovforslaget omfatter alle former for oversvømmelser og flytter fokus fra bygning af forsvarsværker til nyt fokus på risikostyring.

Lovforslaget vil også klargøre de lokale myndigheders lederroller i styring af oversvømmelsesrisici og dermed introducere en mere moderne risikobaseret tilgang til fremtidige udfordringer end hidtil forelagt.

Endvidere er udkastet også koncentreret om en forbedring af bevarelse og håndtering af vandressourcer især i tørkeområder. Dette skal gøre det muligt for virksomheder at udvikle nye metoder til gennemførelse af nye og store infrastrukturprojekter.

Formålet med lovforslaget
Hilary Benn, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, og Jane Davidson, Minister for Environment, Sustainability and Housing Welsh Assembly Government, udtaler i udkastets forord, at der er behov for at være forberedt på både oversvømmelser og tørke for at sikre, at vandressourcerne bliver håndteret bæredygtigt.

Formålet med udkastet er:

  • At beskytte England mod oversvømmelser, ved at forbedre og klargøre lederrollerne ved sådanne risici samt muliggøre en forbedret planlægning og forudsigelse af oversvømmelsesrisici.
  • At håndtere vandressourcer på bæredygtig vis, ved at hjælpe borgere og samfund med at tilpasse sig fremtidige klimaforandringer gennem bl.a. bæredygtige dræningsløsninger.
  • At forbedre den offentlige service udadtil ved at en forbedret bevarelse og håndtering af vandressourcer samt levering af nye metoder til gennemførsel af nye og store infrastrukturprojekter.