Del artikel Print
KFTs tredje nyhedsbrev

KFTs tredje nyhedsbrev

Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning har udsendt sit tredje nyhedsbrev

Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning (KFT) udspringer af regeringens klimatilpasningsstrategi og er placeret under Aarhus Universitet med sekretariat på Danmarks Miljøundersøgelser.

KFT skal sikre en bedre koordinering og deling af såvel eksisterende som ny viden mellem de forskningsmiljøer, der arbejder med klimatilpasning samt fremme og medvirke til tværfaglig videnopbygning.

KFT har som central opgave at levere data om klimatilpasning til den nye klimatilpasningsportalen.