Del artikel Print
HØRING - Forslag til forskningstemaer

HØRING - Forslag til forskningstemaer

Udkast til Centrale forskningstemaer, der kan understøttet en dansk klimatilpasningsindsats de næste 10 år

HØRING 

KFT har i samarbejde med det tværgående Koordinationsforum for Klimatilpasning (KoK) lavet et udkast til 5 centrale forskningstemaer under overskriften Fremtidens klima og klimatilpasning som kan understøtte en dansk klimatilpasningsindsats de næste ti år. 

De fem forskningstemaer udgør et fælles, konsolideret oplæg fra KoK's to arbejdsgrupper (forskning og Samfundsøkonomisk analyse) og KFT's Forskningsfaglige Rådgiverpanel til de kommende globaliseringsforhandlinger. Oplægget er udarbejdet inden for rammerne af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling's FORSK2015 udspil vedrørende det strategiske forskningstema Fremtidens klima og klimatilpasning (juli 2008) med henblik på at få tilvejebragt den viden og de redskaber, der efterspørges af sektorer og myndigheder til implemen­tering af regeringens klimatilpasningsstrategi. 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til kft@dmu.dk senest den 20. april.