April

Stort investeringsbehov for klimatilpasning i kommunerne

30. april 2009
Rambøll har udarbejdet en rapport for Kommunernes Landsforening (KL), der viser, at klimaændringerne vil få stor betydning for kommunernes fremtidige investeringsbehov.

Kommunernes Landsforening lancerer klimaudspil

30. april 2009
Kommunernes Landsforening (KL) har netop fremlagt et udspil, der sætter fokus på, hvordan kommuner og stat kan løse klimaforandringernes store udfordringer.

Engelsk lovforslag om klimatilpasning

28. april 2009
Et udkast til et nyt lovforslag i relation til klimatilpasning er blevet forelagt for det Engelske parlament. Lovforslaget sætter fokus på risikostyring frem for forsvarsværker.

Ny bog om fremtidens klima i Danmark

14. april 2009
Journalist Michael Rothenborg beskriver i bogen "Tordenregn - Danmarks fremtid i en varmere Verden" scenarier for fremtidens danske klima, og hvilke konsekvenser det får for det danske samfund.

Hedensted vil tilpasse sig klimaforandringerne

8. april 2009
Hedensted Kommune er i fuld gang med at udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning i kommunen. Blandt andet skal nybyggeri forbydes i særligt udsatte områder.

Fortidsminder skal sikres mod klimaændringer

6. april 2009
I et projekt finansieret af Nordisk Råd har de nordiske lande slået sig sammen for at finde ud af, hvordan man forhindrer, at fortidsminder bliver ødelagt af klimaskift.

HØRING - Forslag til forskningstemaer

4. april 2009
Udkast til Centrale forskningstemaer, der kan understøttet en dansk klimatilpasningsindsats de næste 10 år

Femernbroen skal sikres mod fremtidens klima

3. april 2009
10 af FNs klimaeksperter kommer til konference i København, for at diskutere hvordan Femerforbindelsen kan sikres mod fremtidens klima.

KFTs tredje nyhedsbrev

3. april 2009
Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning har udsendt sit tredje nyhedsbrev

Klimaforandringerne rammer forsikringskunder

2. april 2009
Forsikringsbranchen forudser markant stigende udgifter som følge af flere ekstreme regnskyl. Dette betyder forhøjede præmier, som skal tilpasses den enkelte kundes geografiske risiko.
Viser 1 - 10 ud af 13