Del artikel Print
Kystdirektoratet besøger landets 75 kystkommuner

Kystdirektoratet besøger landets 75 kystkommuner

Som følge af de senere års stormfloder og højere vandstande vil Kystdirektoratet i samarbejde med de kystnære kommuner sætte endnu større fokus på forvaltning af de danske kyster.

De to hovedtemaer, der kommer til at præge en række seminarer rundt om i landet er: Vær på forkant med klimaforandringernes betydning for kysterne, og lær hvordan kysterne i Danmark bliver smukkere. Seminarerne gennemføres over i alt fem uger i efteråret 2008 og foråret 2009.

I forbindelse med stigende udgifter til blandt andet kystbeskyttelsessager har Kystdirektoratet afsat yderligere ressourcer til at hjælpe de danske kystkommuner på vej til den bedste forvaltning af kysterne. Klimatilpasning i forbindelse med kysterne og havnene forventes at blive nødvendig som følge af stigende havniveau og flere storme i de kommende år. En af Kystdirektoratets hovedopgaver er at rådgive bl.a. kommuner, andre offentlige instanser og ikke mindst borgerne om kystbeskyttelse på Jyllands vestkyst, Vadehavet og de indre danske farvande.