Del artikel Print
OECD: Øget kystbeskyttelse til København

OECD: Øget kystbeskyttelse til København

Øget kystbeskyttelse er billigere for København end at lade-stå-til over for klimaændringer, mener OECD

Storkøbenhavn er i dag generelt godt beskyttet mod oversvømmelse og stormflod. Men der er fortsat behov for målrettede investeringer i fremtidig klimatilpasning, da fremtidige vandstandsstigninger vil medføre væsentlige skadesomkostninger, hvis der ikke foretages klimatilpasning i form af øget kystbeskyttelse. Det er hovedbudskabet i rapporten "Assessing Climate Change Impacts, Sea Level Rise and Storm Surge Risk in Port Cities: A Case Study on Copenhagen", som OECD offentliggør i dag. 

OECD-rapporten vurderer konsekvenserne af klimaforandringerne for Storkøbenhavn  og sammenligner omkostningerne ved ikke at gøre noget med udgifterne til øget kystbeskyttelse mv.