Del artikel Print
Inspirationsseminar i Hedensted Kommune

Inspirationsseminar i Hedensted Kommune

Hedensted Kommune afholdt den 23. oktober 2008 et inspirationsseminar for medarbejderne på tværs af kommunens forvaltning.

Hedensted Kommune arbejder på projektet "Den klimatilpassede kommuneplan" i samarbejde med Plan09 om at indføre klimatilpasningstiltag i kommunens nuværende og fremtidige planlægning.

Plan09 er er et samarbejde mellem Miljøministeriet og Realdania med formålet, at udvikle nye metoder til planlægning.

Formålet med inspirationsseminaret den 23. oktober 2008 var, at få udbredt arbejdet med "Den klimatilpassede kommuneplan" rundt i kommunens forvaltning. Inspirationsseminaret gav medarbejderne mulighed for at lade sig inspirere af hinanden og diskutere mulige løsninger klimaforandringernes udfordringer. 

Niels Rauff, som er planlægger i Hedensted Kommune, fremhæver at det er nødvendigt at begynde at lade flere forskellige faglige indgange bidrage i planlægningen af metoder til løsningen af klimaforandringernes konsekvenser. Han udtaler, at problemerne er sammenvævet og kræver helhedstænkning, og derfor var flere faggrupper repræsenteret på seminaret. Der var bl.a. byplanlæggere, arkitekter, byggesagsbehandlere, natur- og landskabsplanlæggere, turismeplanlæggere og medarbejdere fra beredskabsstyrelsen til stede på seminaret.