Del artikel Print

Ny pjece om klimatilpasningsstrategi

Energistyrelsen har udgivet en ny informationspjece: Tilpasning til fremtidens klima i Danmark.

Pjecen beskriver regeringens strategi for klimatilpasning.  

Fremtidens klimaændringer har betydning for mange sektorer i det danske samfund. Strategien handler om hvordan disse udfordringer håndteres. Pjecen udgives samtidig i en engelsk oversættelse. 
 
Samtidig offentliggørelse en engelsk oversættelse af klimatilpasningsstrategien.