Del artikel Print
Fremtiden kan blive dyr

Fremtiden kan blive dyr

De danske kommuner bliver nu nødt til at tilpasse sig det fremtidige klima og på trods af at det er omkostningsfuldt, skønner organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD), at det vil være endnu dyrere ikke at gøre det.

I 2008 udgav Energistyrelsen "Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark" og har klargjort for offentligheden, at der skal planlægges en tilpasning på mange sektorer i samfundet. Landets tilpasning til fremtidens klima er allerede i gang. I København er der i byggerier som Københavns metro, Ørestaden og det nye skuespillerhus ved Københavns havnefront taget højde for konsekvenserne af klimaforandringer.

OECD har udført en undersøgelse af hovedstadsområdet i Danmark om, hvorledes det kan betale sig at tilpasse hovedstaden til den fremtidige øgede risiko for stormfloder og oversvømmelser. Ud fra antagelser om, at den gennemsnitlige vandstand i løbet af 100 år vil stige 25-30 cm. og ekstreme midlertidige vandstandsstigninger vil være på minimum 1,5 m. vurderes det, at fremtidens klimatilpasningen vil være langt mere krævende end hvad klimaet idag kræver. 

På trods af disse stor investeringer vurderer OECD at det kan betale sig at udføre denne tilpasning. Med stor usikkerhed vurderer OECD, at det vil koste 4,5 - 90 mio. kr. årligt at have ydet en tilpasning tidligt, hvor det vil koste 7,5 - 390 mio. kr. årligt ikke at yde en sådan indsats.

Klimaminister Connie Hedegaard (K) mener, at det i mange tilfælde skal være kommunernes opgave at håndtere klimaforandringerne. SFs miljøordfører, Ida Auken, kritiserer sammen med kommunerne regeringens klimatilpasningsstrategi og mener, at der bør være nogle standarder som kommunerne skal følge. Ligeledes udtaler Socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen, at strategien er et katalog over muligheder og ikke nødvendigheder.   

Kilde: Berlinske Tidende, 29. december 2008, side 10.