Del artikel Print
Kolding kender konsekvenserne

Kolding kender konsekvenserne

I en ny rapport har kommunen undersøgt, i hvilket omfang den stigende vandstand i havet samt ekstreme regnskyl vil oversvømme de lavest liggende områder.

Klimaforandringer i form af øget vandstand, stormfloder og ændret nedbørsmønster, kommer til at få stor betydning for Kolding Kommune, der ligger midt imellem Østersøen og Kattegat.

En projektgruppe har lavet et arbejdsnotat, "Klimaforandringer - belysning af konsekvenserne", der beskriver forholdene omkring risikoen ved oversvømmelser i Kolding Kommune samt stiller forslag om, hvilke initiativer, der bør iværksættes på kortere og længere sigt.

Rapporten er blandt andet baseret på en ny digital højdemodel for Kolding Kommune, hvor man kan se, hvilke arealer, der bliver oversvømmet ved givne vandstande i havet, samt hvilke lavninger i landskabet, der udgør en potentiel risiko.