Nyhedsbrev - klimatilpasning.dk
Nyhedsbrev | 27-10-2014
Del artikel Print
Nyhedsbrev - klimatilpasning.dk

Ny rapport vurderer risici og håndtering i forbindelse med et klima i forandring

Miljøministeriet har netop udgivet en rapport, som med særligt fokus på Danmark analyserer hovedbudskaberne fra delrapport 2 i den 5. hovedrapport fra FN's klimapanel IPCC. Delrapport 2 handler om klimatilpasning, effekter og sårbarhed og har et globalt fokus. I Miljøministeriets rapport er alle dele af rapporten som har direkte eller indirekte relevans for Danmark trukket frem. Samtidig er anden ny dansk forskning medtaget i rapporten. Dermed giver rapporten det bedst mulige aktuelle overblik over de konkrete effekter af et forandret klima, som vi skal tilpasse os i Danmark. Du kan finde rapporten her.

 

 

Nyt værktøj på klimatilpasning.dk viser ekstremnedbør 

Med værktøjet Ekstremnedbør kan du tjekke, om der har været skybrud på en given lokalitet inden for det seneste år. Du kan også se, hvor meget nedbør der er faldet inden for de sidste 48 timer. Ydermere indeholder værktøjet statistik udarbejdet af DMI, for henholdsvis 10, 20, 50 og 100 års-hændelser. Se værktøjet, og find ud af om du har været udsat for skybrud.

 

 

Hjælp os med at få styr på vandet fra landet

Vand fra landet kan skabe store problemer i byerne, når vandløb går over deres bredder og oversvømmer byen. Denne problemstilling arbejder partnerskabet Vandet fra landet med. Partnerskabet inviterer virksomheder og vidensmiljøer til at byde ind med mulige løsningsforslag på problemerne med håndtering af vandet fra landet ved byområderne. Indsend dit forslag senest 1. december 2014 kl. 12. Du kan læse mere om partnerskabet her.

 

 

 

 

Nordfynske marker bliver til kystlagune  
Nordfynske marker bliver til kystlagune
Et stort inddæmmet område på Fyn er nu givet tilbage til havet. Erfaringerne kan bruges, når kommunerne skal beslutte, hvad der skal ske med oversvømmelsestruede områder.
  Læs mere
   
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53,
2100 København Ø

Tlf.: 72 54 30 00
klimatilpasning@mst.dk