Nyhedsbrev
Nyhedsbrev | 20-11-2012
Del artikel Print
Nyhedsbrev
Mød Ida Auken til VandTek-konference i Odense den 20. november

Miljøminister Ida Auken taler ved VandTek-konferencen i Odense den 20. november. Her kan deltagerne blive klogere på Kommuneaftalen og emner som klimatilpasning, plan og finansiering.

Det er Kommunernes Landsforening (KL) og Miljøministeriet, der inviterer til konferencen.
Regeringen og kommunerne har aftalt en indsats for klimatilpasning i 2013 og årene herefter. Kommunerne og forsyningsselskaberne er centrale aktører i denne indsats. Rammerne for indsatsen er ved at blive sat af regeringen og folketinget. På konferencen fortæller Ida Auken om Kommuneaftalen og klimatilpasning, og samtidig præsenteres de regler og det økonomiske grundlag, som er på vej.

Konferencen har titlen Klimatilpasning - Hvem betaler? Hvem bestemmer?
Målgruppen for konferencen er særligt politikere, direktører, chefer samt medarbejdere i kommuner og vandselskaber, der alle i deres daglige virke er involveret i arbejdet med klimatilpasning.

Konferencen starter kl. 13 og efterfølger KL og DANVAs konference om samme emner. Udover  miljøministeren kommer andre vigtige aktører fra såvel kommuner som stat.

Se mere om konferencen her
 
Kort skal forhindre oversvømmelser fra undergrunden
Miljøminister Ida Auken lancerer nu et nyt screeningskort, så man kan se, hvor og hvor meget grundvandet vil stige eller falde i midten af århundredet. Det nye screeningsværktøj kan anvendes af kommunerne som et indledende planlægningsgrundlag i forbindelse med klimatilpasning.
Det nye grundvandskort er blevet til ud fra beregninger om fremtidens klima, det nuværende grundvandsspejl og de geologiske forhold.
Screeningsværktøjet har en opløsning på 500x500 meter. Det er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som har lavet beregningerne til værktøjet, der er finansieret af Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning (KFT).

Screeningsværktøjet er tilgængeligt her   

vandpaaterraen_colourbox

Nyt klimaværktøj til erhvervslivet: ErhvervsWizard
Klimatilpasning.dk's nye interaktive klimaværktøj har fået navnet ErhvervsWizard og gennemgår de fleste scenarier, som fremtidens ændrede klima kan forårsage på en virksomhed og synliggør løsninger til klimasikring. Alt lige fra faren ved store snemængder på et fladt tag til risikoen ved oversvømmelser fra kloakken under skybrud er inddraget.

Det nye værktøj er finansieret af Naturstyrelsen, Dansk Industri og DI Byggematerialer. Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut har bidraget til udviklingen.
Ideen er, at de erhvervsdrivende kan bruge ErhvervsWizard som et inspirationsværktøj og se, hvor det giver mening at sikre virksomheden bedre.
 
 
 

ErhvervsWizard
 
Spildevandsselskaberne skal udarbejde oversvømmelseskort
Miljøminister Ida Auken har den 4. oktober 2012 fremsat et lovforslag om spildevandsselskabers udarbejdelse af oversvømmelseskort. Den foreslåede lovændring forventes at træde i kraft 1. december 2012.

Godt_grundvand_MIM

Formålet med lovforslaget er at sikre, at spildevandsselskaber udarbejder oversvømmelseskort ud fra fagligt funderet og ensartede præmisser, for eksempel ud fra samme klimascenarie.
De nye kort skal kortlægge, hvor der er problemer under kraftige skybrud, så oversvømmelser med blandt andet kloakvand i gaderne bedre kan forebygges. Alle kommuner i Danmark skal have undersøgt, hvor meget vand kloakkerne kan rumme, når det regner voldsomt. På denne baggrund ved kommunerne mere om, hvor de skal sætte målrettet ind, så kloakvand ikke løber op i gaderne.
I den seneste økonomiaftale med kommunerne for 2013 er det aftalt, at klimatilpasning skal indgå i de kommende kommuneplaner.
 
Rejseholdet er stadig i fuld gang med kommunebesøg over hele landet og der er nu kommet nyt vejledningsmateriale.
 

Kommunesidehoved_3

Flere eksempler på klimatilpasning
Klimatilpasning.dk har fået en række nye eksempler på klimatilpasning i Danmark. Læs de nye gode eksempler i nedenstående links.

Avanceret måleteknologi afværger oversvømmelser  
Avanceret måleteknologi afværger oversvømmelser
Greve Solrød Forsyning har siden 2003 anvendt avanceret måleteknologi i indsatsen mod oversvømmelser.
  Læs mere
   

Task Force for Klimatilpasning
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53,
2100 København Ø

Tlf.: 72 54 30 00