Nyhedsbrev marts 2015
Nyhedsbrev | 03-03-2015
Del artikel Print
Nyhedsbrev marts 2015

Klimatilpasning skaber bedre byer
Regnskab, beskrivelser og billeder af de fire VANDPLUS-projekter i Frederiksberg, Gladsaxe, Viborg og Solrød er nu tilgængelige på klimatilpasning.dk. Projekterne demonstrerer, hvordan man kan kombinere klimatilpasning med byfornyelse, der skaber smukke, aktive og grønne byer. De fire VANDPLUS-projekter spiller en central rolle i udstillingen ”Regnen kommer – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer” som kan ses i Dansk Arkitekturcenter frem til den 6. april 2015. Besøg VANDPLUS-siden.

 

Stort idékatalog fra ’Vandet fra landet’
Vinderne i den åbne idékonkurrence Vandet fra landet er fundet. I konkurrencen dystede 51 forslag i tre kategorier om at sikre danske byer mod oversvømmelse, når vandløb går over deres bredder. De mange forskellige løsninger og teknologier er blevet samlet i et stort idékatalog, hvori man også finder juryens begrundelse for udvælgelsen af vinderforslagene. Læs nyheden og hent idékataloget her.

 

Opdateret kommunekort
Kommunekortet giver et samlet overblik over danske kommuners klimatilpasningsplaner, og nu kan du også se spildevandsplaner og risikostyringsplaner. I løbet af 2014 har langt størstedelen af de danske kommuner udarbejdet deres klimatilpasningsplaner, og disse kan nu findes via kortet.


Klimaændringer i Danmark
Siderne om klimaforandringer i Danmark er blevet opdateret med de nyeste tal fra DMI og FN’s klimapanel, IPCC. Her kan du bl.a. læse, hvad de nye klimascenarier betyder for fremtidens forventede nedbør samt temperatur– og havniveaustigninger. Se siderne her.

 

Hvordan reagerer et økosystem på klimaforandringer?
Rapporten fra DTU beskriver resultaterne af et 10-årigt klimaforsøg udført nær Jægerspris. Her har man udsat et naturligt økosystem for klimaforhold, som er realistiske for Danmark i 2075. Formålet med forsøget har været at undersøge naturens evne til at tilpasse sig til fremtidens klima. Kombinationen af forskellige faktorer har vist sig at have både positive og negative effekter for økosystemet. Læs rapporten her (pdf).

 

Ny hollandsk dagsorden: Giv plads til vandet  
Ny hollandsk dagsorden: Giv plads til vandet
Under overskrifterne ”Room for the river” og ”Breaking the trend” har Holland siden 1996 udført en ambitiøs plan, der skal mindske risikoen for oversvømmelser langs floderne og samtidig være en gevinst for landskabet. Digerne langs floderne skal ikke længere forhøjes. De skal flyttes, så der bliver mere plads til vandet.
  Læs mere
Ny model udpeger vejenes sårbare områder  
Ny model udpeger vejenes sårbare områder
Vejdirektoratet har udviklet en ny model til risikokortlægning af veje, der er sårbare over for ekstremregn. Analysemodellen medregner både sandsynligheden for oversvømmelse og konsekvensen af den. Dermed kan Vejdirektoratet målrette indsatsen og få mest mulig klimatilpasning for pengene.
  Læs mere
   
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53,
2100 København Ø

Tlf.: 72 54 30 00
klimatilpasning@mst.dk