{{ delivery.subject }}


 

Nyhedsbrev fra Klimatilpasning.dk

9. oktober 2020
 
Med nyhedsbrevet fra Klimatilpasning.dk ønsker vi at dele ud af den viden, der ligger på portalen, samt at informere om aktuelle nyheder og arrangementer. I hvert nyhedsbrev sættes særligt fokus på enkelte dele af portalen. 
 
Denne gang handler det om klimatjek-ordningen til husejere og det afsluttede synergiprojekt i Tommerup på Fyn. Derudover er der siden sidst kommet endnu flere eksempler på konkret klimatilpasning til eksempelsamlingen på Klimatilpasning.dk. Vi sætter fokus på to af dem.
 
God fornøjelse. 

Godt nyt til husejere: klimatjek-ordningen genopstår

Med få klik kan man nu bestille et klimatjek af uddannede fagfolk i nærområdet. Et klimatjek giver dig klar besked om, hvor sårbar din bolig er over for skybrud og oversvømmelser, og gode råd til, hvad du kan gøre for at sikre dit hjem. Som noget nyt er det også blevet nemmere at finde de lokale firmaer, der udfører klimatjekket, via en søgefunktion på postnummer.

I ordningen er det et krav, at fagfolkene har deltaget i et kursus med særlig indsigt i klimaudfordringer. Til gengæld kan firmaerne tage et honorar for klimatjekket. Det er Miljøstyrelsen og Videncentret Bolius, der står bag det nye klimatjek sammen med en række organisationer.
 
 
Bestil et klimatjek her

Endnu et synergiprojekt er afsluttet

Vandet er blevet en central struktur i byen Tommerup på Fyn. Genåbning af 1,5 km vandløb har styrket byens identitet og bragt gamle kulturspor tilbage.

Genåbningen har medført, at regnvandet fra byen er blevet adskilt fra vandløbsvandet.
Projektet har mindsket risikoen for oversvømmelser samtidig med, at der er skabt merværdi og synergi. Der er blevet skabt en sammenhængende blå-grøn korridor gennem byen med ny natur, øget biodiversitet samt frilufts- og læringsmuligheder i et nyt rekreativt område.

Projektet stod færdigt i december 2019, og allerede i januar/februar 2020 blev det testet under de meget ekstreme forhold, som de kraftige regnmængder gav anledning til, og som satte store dele af Danmark under vand. I Tommerup var der ingen oversvømmelser. Den nye vandvej (vandløbet) gennem byen kunne således både håndtere vand fra oplandet samtidig med udledningerne fra de nye regnvandsbassiner. 
 
Foto: Assens Kommune
 
Se flere billeder og læs mere om Tommerup-projektet

Flere eksempler til samlingen

Klimabyen Middelfart
Med KlimaByen har man i Middelfart etableret et klimatilpasningsprojekt, hvor man både har taget hensyn til klimatilpasning og byens udvikling. Projektet har udover at håndtere regnvand også skabt merværdi i det offentlige rum i form af bedre byrum, aktivitetetsmuligheder, mødesteder mv.
 
Klimabyen Middelfart
 
Læs mere om Klimabyen Middelfart
Gedved Sø
Ofte har klimatilpasningsprojekter en merværdi i form af for eksempel mere natur, rekreative fornøjelser, CO2-binding og sundhed. I projekt Gedved Sø er det klimatilpasningen, der kommer i kølvandet på et andet projekt. Det er endvidere lykkedes at forene landbrugs- og naturinteresser omkring Gedved Sø.
 
Gedved Sø
 
Læs mere om Gedved Sø

Følg med i nyheder og arrangementer om klimatilpasning

På Klimatilpasning.dk samler vi korte resumeer af aktuelle nyheder om løsninger, tiltag og andre emner, der er relevante for klimatilpasning. Vi sætter også fokus på kommende arrangementer.
 
Eksempelvis kan du læse om, hvordan Odense Kommune og VandCenter Syd lancerer ny KLIMAKLAR app, som skal give odenseanerne større indsigt i fremtidige regnmængders effekt på lokale vandstandsstigninger. Du kan også læse om GEUS' rapport: "Vurdering af klimaændringers påvirkning af vandmiljøet i forhold til ændringer af grundvandsstanden".
 
Mange arrangementer er udskudt eller afholdes på anden vis grundet Covid-19. Af kommende online-arrangementer kan vi bl.a. nævne Kystmøde i Sverige, som i år afholdes som en digital konference.
 
Se flere aktuelle nyheder og arrangementer
 
 
Miljøstyrelsen opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyheder
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.
Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig