{{ delivery.subject }}


 

Nyhedsbrev fra Klimatilpasning.dk

1. marts 2021
 
Med nyhedsbrevet fra Klimatilpasning.dk ønsker vi at dele ud af den viden, der ligger på portalen, samt at informere om aktuelle nyheder og arrangementer. I hvert nyhedsbrev sættes særligt fokus på enkelte dele af portalen. 
 
Denne gang handler det om nye data til klimatilpasning fra Klimaatlas, opdatering af værktøjet KAMP, data fra "HIP", og den nye lovgivning for spildevandsselskabernes finansiering af klimatilpasning. Endelig er der to nye spændende cases til vores eksempelsamling.
 
God fornøjelse. 

Nye regler for spildevandsselskabernes finansiering af klimatilpasning

Ved årsskiftet trådte nye regler i kræft for rammerne omkring spildevandsselskabernes finansiering af klimatilpasning. Reglerne for spildevandsselskabernes projekter ensrettes således, at der gives bedre rammer for samarbejde på alle projekttyper uanset ejerforhold. Det muliggøres endvidere at selskaberne kan finansiere 100 % af et klimatilpasningstiltag. Der indføres samtidigt et krav om at håndteringen af tag- og overflade vand skal ske til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau. Der er i den forbindelse udgive nationale tal for skadesværdier som kan anvendes ved fastsættelse af serviceniveauer jf. den nye serviceniveaubekendtgørelse. De tidligere regler for medfinansiering er hermed ophævet. Se de samlede lovændringerne her.
 
 
Læs mere om de nationale tal for skadesværdier
 

Flere data til klimatilpasning

De seneste måneder er der udkommet flere nye data til brug for klimatilpasning. DMI kunne kort før årsskiftet kunne meddele, at Klimatlas har gennemført sin 3. planlagte opdatering - og nu indeholder 19 nye klima-indikatorer. De nye indikatorer rummer bl.a. 100-årshændelsen for stormflod. Klimaatlas indeholder, ud over de allerede offentliggjorte data for temperatur, nedbør, vandstand og stormflod i det forventede fremtidige danske klima – nu også data om vind, solindstråling og potentiel fordampning.
 
I sidste måned lancerede Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) HIPdata.dk. HIP står for Hydrologisk Informations- og Prognosesystem – og er skabt i samarbejde mellem stat, kommune og regioner under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis initiativ om Terræn, Klima og Vand. På HIPdata.dk kan man finde en lang række data og modelberegninger af relevans for håndtering af vand, blandt andet om vandløbenes geografi (skikkelser), vandføring, havvandsstand og det terrænnære grundvand. HIPdata.dk giver adgang til nyudviklede landsdækkende, detaljerede modelberegninger af det terrænnære grundvand. Beregningerne er udført af GEUS og giver indikationer af, hvor man i fremtiden kan få udfordringer med højtstående grundvand.
 
I værktøjet KAMP på Klimatilpasning.dk er udvalgte datasæt fra HIP gjort tilgængeliggjort for at give kommunerne let adgang til nyeste data for højtstående grundvand. Værktøjet er målrettet kommunernes planlægning og giver mulighed for at kombinere bl.a. klima-, natur- eller plandata. Der forventes endnu en opdatering i april, hvor mere grundvandsdata indarbejdes. 
 
Link til alle klimatilpasningsværktøjer
 

Endnu flere cases til eksempelsamlingen

Klimaparken i Vejle

Klimaparken er et af fem delprojekter, som skal sende regnvand fra den nordlige del af Vejle østby ned til fjorden.
 
Klimaparken blev indviet i juni 2020 og viste sin værdi fra dag ét, hvor himlen sendte kaskader af regn mod projektet under indvielsen.
 
 
Læs mere om Klimaparken i Vejle
 

Enghaveparken i København

Den næsten 100 år gamle park på Vesterbro kan nu tilbageholde 22.600 m3 vand. Enghaveparken har fået et væsentlig løft, så der er bedre mulighed for leg, ophold og naturoplevelser.
 
Parken har netop vundet arkitektstandens pris ’Årets Arne’ opkaldt efter Arne Jacobsen.
 
 
Læs mere om Enghaveparken
 

Følg med i nyheder og arrangementer om klimatilpasning

På Klimatilpasning.dk samler vi korte resumeer af aktuelle nyheder om løsninger, tiltag og andre emner, der er relevante for klimatilpasning. Vi sætter også fokus på kommende arrangementer.
 
Eksempelvis kan du læse om den nye tilskudsordning til lavbundsjorder eller om færdiggørelsen af Remiseparken på Amager, som forener det kreative rum med klimatilpasning.
 
Mange arrangementer er udskudt eller afholdes på anden vis grundet Covid-19. Af kommende arrangementer kan vi bl.a. nævne Hortons webinar om de ovenfornævnte regler for spildevandsselskabernes håndtering af tag- og overfladevand samt IWA's Digital Water World Congress 2021, der afholdes digitalt i maj, som et plaster på såret, efter kongressen endnu en gang er udsat. 
 
Se flere aktuelle nyheder og arrangementer
 
 
Miljøstyrelsen opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyheder
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.
Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig