{{ delivery.subject }}


 

Nyhedsbrev fra Klimatilpasning.dk

6. juli 2021
 
Med nyhedsbrevet fra Klimatilpasning.dk ønsker vi at dele ud af den viden, der ligger på portalen, samt at informere om aktuelle nyheder og arrangementer. I hvert nyhedsbrev sættes særligt fokus på enkelte dele af portalen. 
 
I fredags var det ti år siden, at vi oplevede det store skybrud i København, som for alvor satte klimatilpasning på den politiske dagsorden. I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på det videre arbejde med at skabe et klimarobust Danmark.
 
 
God sommer! 

Udfordringer med højtstående grundvand i byer

Som led i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og DANVA gennemført et fast-track projekt, der har set på, om der kan gives bedre mulighed for at lave fælles indsatser for at håndtere højtstående grundvand i byerne. Ny rapport afslutter fast-track-arbejdet om højtstående grundvand i byer.
 
 
Læs mere og se rapporten
 

Webinarer om klimatilpasningsværktøjer

Størstedelen af de danske kommuner har valgt frivilligt at indgå i DK2020-arbejdet, som har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark, herunder at sætte mål for klimatilpasning. For at give nuværende og kommende DK2020-kommuner det bedst mulige afsæt arrangede KL i samarbejde med Region Midt og CONCITO, fire webinar om de platforme og hjælpeværktøjer, der understøtter arbejdet med udarbejdelse af oversvømmelseskort.

Webinarene blev afviklet i løbet af juni af de fire fagligt ansvarlige statslige institutioner. Webinarerne blev optaget og kan ses via nedenstående links:

Klimaatlas ved DMI [se video fra webinar her]

HIP ved Styrelsen for dataforsyning og effektivisering [se video fra webinar her]

KAMP ved Miljøstyrelsen [se video fra webinar her]

Kystplanlæggeren ved Kystdirektoratet [se video fra webinar her

 

Læs mere om DK2020
 

Værktøjet KAMP - nye data og ajourført ift. seneste højdemodel

Opdateret højdemodel og opdateret screening for nedbør og hav

Med udgangspunkt i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivserings senest opdaterede højdemodel samt de kommunalt vedligeholdte hydrologiske tilpasningslag er screeningen for Nedbør og Havvand samt strømningsveje opdateret i KAMP.

For højdemodellen gælder, at 20 % af Danmark opmåles om året, og i det senest opdaterede er det Sønderjylland, der er blevet ajourført. For hele landet gælder, at ændringer i de hydrologiske tilpasningslag er blevet indarbejdet, og der kan dermed ses ændringer alle steder, hvor der er indberettet viden om bl.a.: Viadukter, broer, pumpestationer, sluser og kontraklapper, diger og væsentlige ændringer i terræn mellem opmålingsperioderne.

Kronisk og akut erosion er tilføjet til KAMP

Den kroniske erosion er den tilbagerykning af kysten, som er forårsaget af de daglige bølgepåvirkninger af kysten over et år. Den akutte erosion beskriver den akutte tilbagerykning af kysten, som opstår gennem bølgepåvirkning af en kyst under en ekstremhændelse/storm. Begge datasæt stammer fra Kystdirektoratets Kyst- og Erosionsatlas, som Kystplanlæggeren også anvender data fra.

Derudover er kommunegrænser blevet tilføjet som arealdata, og Qgis-workspace funktionaliteteten er tilsvarende opdateret, så alle seneste data ligeledes fremgår her.

 

Link til værktøjet KAMP
 

Følg med i nyheder og arrangementer om klimatilpasning

Klimatilpasning.dk samler vi korte resumeer af aktuelle nyheder om løsninger, tiltag og andre emner, der er relevante for klimatilpasning. Vi sætter også fokus på kommende arrangementer.
 
Ved du ikke, hvad du skal læse i ferien? Du kan eksempelvis læse en ny rapport om indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer eller IFRO's rapport, Tættere på klimatilpasningens samlede effekter, der undersøger om oversvømmelse fra stormflod og skybrud påvirker folks helbred.
 
Mange arrangementer er udskudt eller afholdes på anden vis grundet Covid-19. Af kommende arrangementer kan vi bl.a. nævne fagkonferencen i Klimatorium - Klimatopmødet 2021, hvor det både er muligt at deltage fysisk og online. 
 
Se flere aktuelle nyheder og arrangementer
 
 
Miljøstyrelsen opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyheder
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.
Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig