{{ delivery.subject }}


 

Nyhedsbrev fra Klimatilpasning.dk

17. januar 2020
 
Med nyhedsbrevet fra Klimatilpasning.dk ønsker vi at dele ud af den viden, der ligger på portalen samt at informere om aktuelle nyheder og arrangementer. I hvert nyhedsbrev sættes særligt fokus på enkelte dele af portalen.
 
Denne gang handler det om den multifunktionelle jordfordelingsfond, som går i luften her i foråret og endnu et eksempel på konkrete klimatilpasningsløsninger denne gang omkring St. Vejle å. Den 23.-24. marts 2020 arrangerer KL Worklab om planlægning for oversvømmelse og erosion. Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen deltager på Worklab.

God fornøjelse.

Pilotordning om multifunktionel jordfordeling

I foråret 2020 får kommuner og Naturstyrelsen mulighed for at søge Landbrugsstyrelsen om at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling, der skal bidrage til at realisere et multifunktionelt projekt. Et multifunktionelt projekt er et projekt i det åbne land, hvor kommunen, lokale foreninger og lodsejere fra nærområdet går sammen om at sammentænke forskellige formål, herunder klimatilpasning.

 
Du kan læse mere om ordningen på Landbrugsstyrelsen nye temaside.
 
 
Læs mere nyt om multifunktionelle jordfordeling

Endnu et eksempel til samlingen

Stor fælles klimatilpasningsindsats omkring St. Vejle Å gør naboerne til åen på Københavns Vestegn klar til mere ekstremregn. Samtidig har en del af ådalen fået et naturmæssigt og rekreativt løft.

Seks kommuner og fire vandselskaber har sammen skabt en omfattende klimasikring omkring åen. Projektet består af tre store regnvandsbassiner, våde enge, overløb med nødbassin, diger og en stor pumpestation.

 
Nødpumpestation ved Ishøj Havn
 
Læs mere om St. Vejle Å-projektet

Følg med i nyheder og arrangementer om klimatilpasning

På Klimatilpasning.dk samler vi korte resumeer af aktuelle nyheder om løsninger, tiltag og andre emner, der er relevante for klimatilpasning. Vi sætter også fokus på kommende arrangementer.
 
KL inviterer til Worklab for klimatilpasning i kommunal planlægning over to koncentrerede arbejdsdage den 24. og 25. marts 2020.
Worklab er et tilbud om hjælp til kommunerne i forhold til deres arbejde med planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.
Worklab er to intensive arbejdsdage krydret med faglige oplæg og med faglig sparring.

Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen deltager på Worklab. Hertil inviteres eksterne bidragsydere som oplægsholdere og til sparring i arbejdsprocessen. Programmets oplægsholdere justeres ift. deltagernes indsendte problembeskrivelser.
 
Tilmelding findes her og lukker for yderligere deltagere d. 31 januar 2020.
 
Rejseholdets kommunemøde i Korsør december 2019
 
Se flere aktuelle nyheder og arrangementer
 
 
Miljøstyrelsen opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyheder
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.
Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig