{{ delivery.subject }}


 

Nyhedsbrev fra Klimatilpasning.dk

1. december 2020
 
Med nyhedsbrevet fra Klimatilpasning.dk ønsker vi at dele ud af den viden, der ligger på portalen, samt at informere om aktuelle nyheder og arrangementer. I hvert nyhedsbrev sættes særligt fokus på enkelte dele af portalen. 
 
Denne gang handler det om regeringens arbejde med en samlet klimatilpasningsplan og Kystdirektoratets nye planlægningsværktøj til beskyttelse af fremtidens kyster. Derudover vil vi informere et andet nyt værktøj til kommunerne, kaldet KAMP, der udkommer senere på måneden.
 
God fornøjelse. 

En samlet klimatilpasningsplan for Danmark

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at opgaven med at klimatilpasse samfundet er så vigtig, at der både er brug for handling nu og solide løsninger på lang sigt. Derfor igangsættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan, og der skal blandt andet ses nærmere på lovgivning, og hvordan man sikrer den bedst mulige koordination af klimatilpasningsindsatsen og de bedste rammer for kommunerne til at håndtere de forskellige oversvømmelseskilder.

Regeringen forventer, at det tværministerielle analysearbejde vil være færdigt i slutningen af 2021 med henblik på politiske forhandlinger om en samlet national klimatilpasningsplan i starten af 2022. Interessenter på området vil løbende blive inddraget i arbejdet, således at der skabes det bedst mulige faglige grundlag.

 

 
Læs mere om arbejdet med planen

Kystdirektoratet lancerer nyt værktøj "Kystplanlægger" til landets kystkommuner

Med udgangspunkt i en ny national risikokortlægning stiller Kystdirektoratet nye analyser og strategier til rådighed for kystplanlægning. Kystplanlæggeren er beregnet til brug for planlægningen i landets kystkommuner, men er tilgængeligt for alle. Den nye kortlægning omfatter ud over oversvømmelsesrisiko nu også erosionsrisiko. Der gives desuden anbefalinger til strategier for håndtering af risikoen og vejledende forslag til helhedsorienterede kystbeskyttelse på udvalgte strækninger.
 
Kortlægningen omfatter hele landets kystlinje frem til 2120 og indgår i websitet Kystplanlægger med tilknyttet GIS-funktion.
 
 
Se Kystplanlægger

KAMP - et Klimatilpasnings- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere

10. december udkommer Klimatilpasning.dk's nye cloudbaserede værktøj KAMP, der er målrettet den kommune planlægning. KAMP er et screeningsværktøj, som sammenstiller eksisterende nationale data, beregninger og fremskrivninger, og viser hvor disse data peger på områder hvor der er mulige klimapåvirkninger, som der kan være behov for at se nærmere på.
 
KAMP erstatter på sigt de eksisterende værktøjer "Oversvømmelseskortet" og "Havvand på land" som bliver udfaset i løbet af 2021. KAMP er gjort grundvandsklar. I starten af 2021 vil KAMP også indeholde udvalgte datasæt om højtstående grundvand fra det fælles offentlige HIP-projekt og dermed erstatte "Grundvandskortet" fra 2012. KAMP vil være at finde under værktøjer på Klimatilpasning.dk fra 10. december. KAMP er udviklet af Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsen med inddragelse af KL, Erhvervsstyrelsen, Region Midt og en række udvalgte kommuner.
 
 

Følg med i nyheder og arrangementer om klimatilpasning

På Klimatilpasning.dk samler vi korte resumeer af aktuelle nyheder om løsninger, tiltag og andre emner, der er relevante for klimatilpasning. Vi sætter også fokus på kommende arrangementer.
 
Eksempelvis kan du læse om, at anden version af "Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion" ude nu. På Klimatilpasning.dk har vi på den baggrund samlet metoder til kortlægning fra vejledningen samt beskrivelser af relevant tilgængeligt data.
 
Mange arrangementer er udskudt eller afholdes på anden vis grundet Covid-19. Af kommende arrangementer kan vi bl.a. nævne at DNNK, Region Midtjylland og C2CCC inviterer til Temadag om kystforvaltning og klimatilpasning, hvor det er også er muligt at deltage online.
 
Se flere aktuelle nyheder og arrangementer
 
 
Miljøstyrelsen opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyheder
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.
Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig