Nyhedsbrev fra Klimatilpasning.dk

13. december 2019
 
Med nyhedsbrevet fra Klimatilpasning.dk ønsker vi at dele ud af den viden, der ligger på portalen samt at informere om aktuelle nyheder og arrangementer. Vi vil i hvert nyhedsbrev sætte særligt fokus på enkelte dele af portalen. Denne gang handler det et projekt fra eksempelsamling for konkrete klimatilpasningsløsninger rundt om i landet og DMI’s nye klimaatlas.
 
God fornøjelse.
 

Nyt eksempel til samlingen

Koldings nye grønne oase i bymidten medvirker til at sikre tørre kældre omkring parken. Kommunen og forsyningen har i samarbejde med byens borgere skabt et stykke bynatur med flere formål.

Et regnvandsbassin vil fremover holde på skybrudsvand, så kældre og veje i området ikke bliver så hårdt ramt af oversvømmelser. Samtidig er byens lidt kedelige bypark blevet et attraktivt sted for både børn og ældre. Byparken er det første af en række klimapasningsprojekter, som kommunen og forsyningen har planlagt at udføre sammen.

 
 
Læs mere om Kolding Bymidte og se andre eksempler

Klimaatlas

DMI har udviklet et Klimaatlas, der beskriver det fremtidige danske klima for midten og slutningen af århundredet.

Klimaatlas indeholder i første omgang information om, hvordan fremtidens temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod ser ud på nationalt og kommunalt niveau – helt ned til 1 km gitter-kort.

Klimaatlas bliver i 2020 udvidet med data for fremtidens vind, solindstråling, luftfugtighed og fordampning. Derudover kommer der yderligere data for tørke, vækstsæson, 100-års stormflod og ’worst case’ stormflodshændelser. I 2021 bliver alt data i klimaatlasset opdateret via nye højtopløste modelkørsler, og der præsenteres desuden daglige tidsserier for simuleringsdata.

 
Læs om klimaatlas og andre værktøjer

Følg med i nyheder og arrangementer om klimatilpasning

På Klimatilpasning.dk samler vi korte resumeer af aktuelle nyheder om løsninger, tiltag og andre emner, der er relevante for klimatilpasning. Eksempelvis kan du læse om at en ny rapport der vurderer, at 300 millioner menneskers hjem er truet af stigende vandstand i slutningen af dette århundrede
 
Rejseholdet for oversvømmelse og erosion har netop afholdt fire kommunemøder i henholdsvis Kolding, Aalestrup, Korsør og Holte. På møderne var alle 98 kommuner inviterede til at høre om DMI's nye klimaatlas, Kystdirektoratets kommende værktøj "Kystplanlæger" og erfaringer fra partnerskabet "Regn & Byer" ift. det gode samarbejde mellem kommuner og spildevandsselskaber. Derudover præsenterde en række kommuner synergiprojekter i det åbne land, der har modtaget tilskud fra Naturpakken. Landbrugsstyrelsens præsenterede den nye multifunktionelle jordfordelingsfond (MUFJO), der går i luften i 2020, og afslutningsvis blev en række andre statslige initiativer og projekter kort opridset.
Vi har samlet alle præsentationerne her.
 
Rejseholdets kommunemøde i Korsør december 2019
Se flere aktuelle nyheder og arrangementer
 
 
Miljøstyrelsen opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyheder
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.
Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig