Nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk


 

Nyhedsbrev fra Klimatilpasning.dk

Februar 2022
Så er vi tilbage med nyhedsbreve fra Klimatilpasning.dk!
Med nyhedsbrevet fra Klimatilpasning.dk ønsker vi at dele ud af den viden, der ligger på portalen samt at informere om aktuelle nyheder og arrangementer. I hvert nyhedsbrev sættes særligt fokus på enkelte dele af portalen.
Denne gang handler det om et nyt LAR Potentiale værktøj, en nyudgivet rapport omhandlende samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser samt flere spændende cases om klimatilpasning rundt om i landet.

God fornøjelse!

Nyt værktøj til vurdering af LAR-elementer

LAR, Lokal Afledning/Anvendelse af Regnvand, omtales ofte i forbindelse med klimatilpasning, hvor bl.a. faskiner og grønne tage kan være et løsningsforslag til håndteringen af fremtidens skybrud. Både kommuner og forsyningsselskaber interesserer sig for LAR, og her findes der forskellige service- og miljøbeskyttelsesmål, som de er forpligtet til at overholde.

Værktøjet LAR-Potentiale kan hurtigt og effektivt estimere LAR-løsningens hydrologiske potentiale og give et overslag på opstillede mål og servicekrav.
Brugerfladen til LAR Potentiale er implementeret i Excel, hvor både lokale og globale in-puts tastes ind og resultatet vises. LAR-Potentiale er udarbejdet under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Læs mere og prøv LAR Potentiale værktøjet her.

Brugerfladen til LAR Potentiale værktøjet
Link til alle klimatilpasningsværktøjer
 

Ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelse

Når der skal investeres i klimatilpasning kan det være en god ide at gennemføre en samfundsøkonomisk analyse. Disse analyser har til formål at behandle konsekvenserne af oversvømmelser og klimatilpasning og vurdere, hvad der ud fra et samfundsmæssigt perspektiv kan betale sig, når det kommer til klimatilpasningsinitiativer. Tankegangen er, at det kan betale sig at investere i at undgå omkostninger ved oversvømmelser op til et niveau, hvor en udvidelse af investeringerne i klimatilpasning vil have højere omkostninger end den økonomiske værdi af undgåede skader ved klimatilpasningen. Denne tankegang svarer til logikken i cost-benefit analyser, hvor omkostningerne ved en given indsats sammenlignes med dens fordele.

I forbindelse med arbejdet med med den nationale klimatilpasningsplan er der blevet udarbejdet en ny rapport af DTU for Miljøministeriet. I rapporten gennemgås de samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning. De samfundsøkonomiske omkostninger i rapporten er baseret på en vurdering af eksisterende danske og internationale studier. Du kan læse hele rapporten fra DTU her.

Læs mere om rapporten her
 

Endnu flere cases til eksempelsamlingen

Grundvand til varme i Høje-Taastrup

Høje Taastrup Fjernvarme pumper grundvand op, sender vandet gennem en varmepumpe, og energien videre ud i fjernvarmerørene.

Med projektet slår Høje Taastrup Fjernvarme flere fluer med ét smæk. Oprindeligt var det en god business case, som fik selskabet til at begynde at bruge grundvand til varmeproduktion.
Oversigt over systemet
Læs mere om projektet i Høje-Taastrup
 

SPARK - Klimatilpasset park i Aarhus

En ny type synergi i klimatilpasningen har set dagens lys i Aarhus. Projektet hedder SPARK, og det står for Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning.
Det er blevet til et 7,3 hektar stort område i Aarhus by, som kobler klimatilpasning og sundhed sammen, mens det holder på regnvandet.
Læs mere om SPARK i Aarhus
 

Nye søer tilbageholder regnvand i Tommerup Stationsby

Tre nye regnvandssøer i Assens Kommune holder Tommerup Stationsby tørskoet selv ved meget og langvarig regn. De tre søer, Tallerupsøerne, er det hidtil største klimatilpasningsanlæg på Vestfyn. Søerne er forbundet via åbne, slyngede kanaler og bliver ved kraftig regn til én stor sø, som kan tilbageholde 22.000 kubikmeter vand. Når søerne er fyldt op med vand, bliver det ledt via et styret rørsystem ud i Brende Å.
Læs mere om projektet i Tommerup
 

Følg med i nyheder og arrangementer om klimatilpasning

På Klimatilpasning.dk samler vi korte resumeer af aktuelle nyheder om løsninger, tiltag og andre emner, der er relevante for klimatilpasning. Vi sætter også fokus på kommende arrangementer.
Mange arrangementer er udskudt eller afholdes på anden vis grundet Covid-19, men lige så stille begynder landet at åbne igen. Hold dig derfor opdateret omkring kommende arrangementer her.
For 20. gang afholdes "IWA World Water Congress & Exhibiton" og denne gang har København fået æren som værtsby i anledning af jubilæet. Arrangementet er blevet udskudt af flere omgange, men nu er der blevet sat en ny dato. Det hele løber af stablen fra 11. September 2022 og udfolder sig over 5 dage! Du kan læse mere om kongressen her.
Se flere aktuelle nyheder og arrangementer
 
 
Miljøstyrelsen opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyheder
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.
Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig