Nyhedsbrev
Nyhedsbrev | 09-04-2013
Del artikel Print
Nyhedsbrev
Der er masser af nyt indhold på klimatilpasning.dk. Se for eksempel en vejledning i kommunal klimatilpasning og handlingsplanen for klimasikring af Danmark. Der er et nyt interaktivt værktøj til landbruget, og der er kommet nye lag på BoligWizard. Der er også offentliggjort oversvømmelseskort for Danmark. Der er oprettet en brevkasse, hvor en række eksperter stiller deres viden til rådighed, og der vises vej til små 200 firmaer, som tilbyder gratis klimatilpasningstjek til boligejere.

 

Vejledning i Kommunal klimatilpasning
Inden udgangen af 2013 skal landets 98 kommuner have lavet en plan for, hvordan de vil håndtere voldsomme regnskyl og et deraf øget pres på kloakkerne. Med en vejledning om klimatilpasningsindsatsen i kommunerne ligger der nu gode råd til, hvordan arbejdet kan gribes an.

Vejledningen giver blandt andet eksempler på, hvordan nogle kommuner har lavet skaterbaner, regnvandsbede og grønne tage som en del af løsningen på klimaudfordringen. 

Vejledning 2

Den samlede pakke, som ligger klar til kommunerne til brug for arbejdet med klimatilpasning, består også af oversvømmelseskort, der inddrager havstigninger, vandløb og grundvand, samt et rejsehold, der vejleder og hjælper kommunerne.

Læs vejledningen her

Handlingsplan for klimasikring
Miljøminister Ida Auken præsenterede i december 2012 en Handlingsplan for klimasikring af Danmark. Planen giver et overblik over de initiativer, som regeringen har igangsat og vil igangsætte for at sikre, at Danmark bliver mere robust over for klimaændringer.
Hele ni ministerier står bag planen, som indeholder cirka 60 nye initiativer.

  • Staten skal sørge for de bedst mulige rammer for kommunernes klimatilpasning
  • staten skal sikre et fælles vidensgrundlag og løbende vejledning om konsekvenserne af klimaændringerne
  • der skal koordineres på tværs af myndigheder, erhvervsliv og borgere
  • der skal fokus på vækstpotentialet i at udvikle nye innovative løsninger, der bidrager til den grønne omstilling
  • Danmark arbejder for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne internationalt og for en ambitiøs klimatilpasning i EU.

Som en del af handlingsplanen har miljøminister Ida Auken ændret reglerne, så  vandselskaberne får mulighed for at finansiere klimatilpasningstiltag sammen med kommunerne. På den måde kan der for eksempel bygges skybrudsveje og laves grønne anlæg, der kan holde på vandet ved store regnskyl.
Læs mere her.

Rejseholdet runder 40 kommunebesøg
Rejseholdet har nu besøgt over 40 kommuner. På møderne er både kommune og forsyning repræsenteret, og mange steder er samarbejdet godt i gang. De første planudkast bliver drøftet, og på møderne præsenterer rejseholdet de krav, der er til indholdet i klimatilpasningsplanerne.

Ud over en-til-en besøg hos kommunerne har rejseholdet også deltaget i en række fællesarrangementer, der har givet et godt og bredt billede og mange gode erfaringer, lige fra tekniske løsninger til best practice for eksempel i forbindelse med værdikortlægning.

 

LandbrugsWizard
Ønsker du at vide præcis, hvordan du sikrer et godt indeklima i dine stalde under længerevarende perioder med høje temperaturer, opbevarer dine maskiner, så de ikke skades af vand under oversvømmelser eller tilpasser dine afgrøder til hyppige variationer i vejret, så er LandbrugsWizard værktøjet for dig.
LandbrugsWizard er publiceret på klimatilpasning.dk og leverer viden om, hvordan ekstremvejr bør håndteres i gårdmiljøer, stalde, marker med mere baseret på en række interaktive figurer. 

L-wizzard


 

To nye sider om støttemuligheder og en ny brevkasse
Klimatilpasning.dk har præsenteret to nye sider om støttemuligheder i forhold til klimasikring. Den ene er for kommuner og kan ses her, mens den anden er orienteret mod erhvervssektoren og findes her. 

Herudover findes der nu på siden en brevkasse, hvor en række eksperter med viden om regler og muligheder sidder klar til at besvare spørgsmål. De første spørgsmål er allerede blevet besvaret, og de kan ses her. Her findes også en kort gennemgang af de tilknyttede eksperter. 

Ida

Små 200 firmaer tilbyder klimatilpasningstjek
Som led i klimatilpasningskampagnen, der blev lanceret af Miljøminister Ida Auken i november 2012, tilbyder Naturstyrelsen i samarbejde med kloakmestre og anlægsgartnere overalt i landet nu gratis klimatilpasningstjek til boligejere.
Hvis man har været udsat for oversvømmede kældre eller bare gerne vil høre om mulighederne for at etablere et regnvandsbassin i baghaven, er her en mulighed for et gratis og uforpligtende besøg af fagfolk.
Se mere her

Fordobling af besøgstal på klimatilpasning.dk i 2012. Nu er der årligt over 100.000 besøg på siden.

GEUS har for tiden en spørgeskema-undersøgelse af brugerbehov i kommuner, vandselskaber, regioner mv. vedrørende realtidsvarsling af vandkredsløb og grundvand på nationalt niveau (med udgangspunkt i DK model). GEUS anmoder derfor kommuner, vandselskaber og regioner om at udfylde et spørgeskema der indgår i en brugerundersøgelse omkring DK model og realtidsvarsling . Linket til spørgeskemaet finder man her

Flere eksempler på klimatilpasning
Klimatilpasning.dk har fået en række nye eksempler på klimatilpasning i Danmark. Se nogle af de nye cases i nedenstående links.

   
Task Force for Klimatilpasning
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53,
2100 København Ø

Tlf.: 72 54 30 00
klimatilpasning@mst.dk