Del artikel Print
Workshop om teknologier til klimatilpasning

Workshop om teknologier til klimatilpasning

Hvilke teknologier til klimatilpasning findes der? Hvilke erfaringer har andre gjort sig med dem? Og hvilke nye og spændende teknologier er lige på trapperne?

Kommuner, statslige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder vil i de kommende år efterspørge et godt overblik over teknologier, der kan hjælpe dem med at møde fremtidens klimaudfordringer. 

 

Samtidig er rådgivere og teknologileverandører interesserede i, at deres viden og løsninger opnår størst mulig synlighed over for potentielle kunder, så de nye teknologier kan komme i spil.


Del jeres viden og erfaringer og få ny inspiration med hjem
Naturstyrelsen opretter nu et helt nyt faneblad på den fællesstatslige portal klimatilpasning.dk, hvor disse behov kan mødes. Det nye faneblad kommer blandt andet til at indeholde et katalog over eksisterende og kommende teknologier til klimatilpasning, mulige støtteordninger, netværk og partnerskaber. Naturstyrelsen har entreret med konsortiet Dansk Miljøteknologi og InVirke som konsulenter på opgaven.


Den 3. september afholdes den første af tre workshops om klimatilpasningsteknologier. To senere workshops vil omhandle henholdsvis 'havspejlsstigning' og 'beredskab'.


Formålet med denne første workshop er at samle konkrete erfaringer, nye behov og ideer og forslag til inspirationscases, som skal præsenteres på portalens faneblad, når vi går i luften med det i efteråret 2013. Deltagerne er en god blanding af teknologileverandører, rådgivere, offentlige aktører og forskere, så der er god mulighed for dialog og udveksling af erfaringer og gode råd.

 

Tid og sted
Workshoppen afholdes den 3. september fra kl. 10-14 hos Krüger A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg. Program for workshoppen udsendes ca. 14 dage før afholdelse.


Tilmelding
Da der er få pladser tilbage kan du stadig nå at tilmelde dig workshoppen ved at sende en mail til Mads Leerbech Jensen på ml@danskmiljoteknologi.dk. Der er plads til én deltager pr. institution. Vi vil bede jer om at tilmelde den medarbejder, som har den største faglige indsigt og kompetence mht. teknologier til klimatilpasning.


Din tilmelding gælder kun for den første workshop "Hverdagsregn og skybrud."

 

Baggrund
Der er store potentialer i teknologiske løsninger til klimatilpasning både herhjemme og internationalt. Regeringen og KL har indgået en aftale om, at kommunerne inden udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Arbejdet med at implementere planerne vil strække sig langt ind i de kommende år. Samtidig har regeringen indgået aftale med kommunerne om at løfte investeringer i klimatilpasning med 2,5 mia. kr. i 2013. Der er endvidere på finansloven afsat 130 mio. kr. til Programmet for grøn teknologi, som bl.a. skal anvendes til klimatilpasningsløsninger.