Del RSS RSS Print
Workshop om klimasikring: håndtering af vand ved skybrud og til hverdag

Workshop om klimasikring: håndtering af vand ved skybrud og til hverdag

17-11-2014
Horten og HjulmandKaptain inviterer kommuner og vandselskaber i Hjørring-området til en workshop om finansiering af projekter om regnvandshåndtering og skybrudssikring.

Hvem har ansvaret for håndtering af regnvand? I juni 2012 indgik KL og regeringen aftale om 2,5 såkaldte klimamilliarder. I januar 2013 vedtog Folketinget nye regler, der giver spildevandsselskaberne mulighed for at deltage i finansieringen af kommunale og privat anlæg til håndtering af regnvand.

 

De nye regler stiller store krav til parternes aftaler og projektorganiseringen.

Derfor bliver de hidtidige modeller for samarbejde fortsat støvet af og vurderet for at se, om det er muligt at skabe fremtidssikrede løsninger inden for de traditionelle samarbejdsmodeller.

 

Oplægsholdere er advokat Niels Vase fra HjulmandKaptain og advokat Line Markert fra Horten. Fristen for tilmelding er 13. november.

 

Tilmelding og program kan findes via linket til højre.