Del RSS RSS Print
Workshop om teknologi

Workshop om teknologi

02-10-2013
Hvilke teknologier og løsninger til klimatilpasning findes der? Hvilke erfaringer har andre gjort sig med dem? Og hvilke nye og spændende teknologier og løsninger er lige på trapperne? Kom til workshop om havspejlsstigninger i Århus

Kommuner, statslige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder vil i de kommende år efterspørge et godt overblik over teknologier og løsninger, der kan hjælpe dem med at møde fremtidens klimaudfordringer. Samtidig er rådgivere og teknologileverandører interesserede i, at deres viden og løsninger opnår størst mulig synlighed over for potentielle kunder, så de nye teknologier kan komme i spil.

 

Naturstyrelsen opretter nu et helt nyt faneblad på den fællesstatslige portal klimatilpasning.dk, hvor disse behov kan mødes. Det nye faneblad kommer blandt andet til at indeholde et katalog over eksisterende og kommende teknologier og løsninger til klimatilpasning, mulige støtteordninger, netværk og partnerskaber. Naturstyrelsen har entreret med konsortiet Dansk Miljøteknologi og InVirke som konsulenter på opgaven.

 

Denne workshop adresserer udfordringerne med et stigende havspejl, som det i fremtiden forventes vil have betydning for klimatilpasningen i især kommunerne i de indre danske farvande. Workshoppen er den anden ud af tre workshop henover efteråret 2013 om teknologier og løsninger til klimatilpasning. 
Formålet med workshoppen er at samle konkrete erfaringer, nye behov og ideer og forslag til inspirationscases, som skal præsenteres på portalens faneblad, når vi går i luften med det i efteråret 2013. Deltagerne er en god blanding af teknologileverandører, rådgivere, offentlige aktører og forskere, så der er god mulighed for dialog og udveksling af erfaringer og gode råd.

 

Tid og sted
Workshoppen afholdes den 2. oktober fra kl. 10-14 hos Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Grøndalsvej 1D, 8260 Viby J. Program for workshoppen udsendes ca. en uge før afholdelse.


Tilmelding
Du kan tilmelde dig workshoppen ved at sende en mail til Mads Leerbech Jensen på ml@danskmiljoteknologi.dk senest den 25. september 2013. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. Der er plads til én deltager pr. institution. Vi vil bede jer om at tilmelde den medarbejder, som har den største faglige indsigt og kompetence mht. teknologier til klimatilpasning.