Del artikel Print
Workshop om den fremtidige stormflodssikring af København

Workshop om den fremtidige stormflodssikring af København

Som en del af Copenhagen Climate Solutions 2017, bliver der afholdt en workshop om fremtidige stormflodssikring af København.

Workshoppen kommer til at omhandle den strategiske plan for stormflodssikring af København. Den blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 29. maj 2017. Planen forelægges Københavns Kommunes Økonomiudvalg den 13. juni 2017 og Borgerrepræsentation den 22. juni 2017.
Udfaldet af workshoppen den 29. august kan være med til at præge den efterfølgende dialog mellem udbydere og efterspørgere af produkter i relation til stormflodssikring i København. Dialogen vil blive afholdt som en række workshops fra efteråret 2017.

Arrangementet forgår tirsdag den 29. august kl. 9.00 – 12.00 og afholdes af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.