Del artikel Print
Workshop: Hvordan kommer vi videre med klimatilpasningen?

Workshop: Hvordan kommer vi videre med klimatilpasningen?

KLIKOVAND præsenterer deres nyeste værktøjer til klimatilpasning, og der vil blive delt erfaringer fra et konkret klimatilpasningsprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Til workshoppen den 28. oktober 2015 vil KLIKOVAND præsentere to værktøjer og give hjælp til, hvordan de kan bruges. Det kommer primært til at handle om KLIKOVANDs Greenspots vejledning om tværkommunal klimatilpasning og om et kort, der viser risikoområder tæt på kommunegrænser, som kommunerne har udpeget i deres klimatilpasningsplaner.

 

Anden del af programmet byder på oplæg fra repræsentanter fra Lyngby-Taarbæk forsyning og kommune, der vil fortælle om udfordringer med klimatilpasningsprojekter. Konkret vil de dele erfaringer fra et projekt om regnvandsseparering i Skolebakkekvarteret i Virum, hvor der etableres regnvandsledninger, vejbede og et åbent bassin i en park.


Efter oplæggene er der mulighed for en fælles diskussion af de udfordringer, LAR-projekter giver på grund af den ekstra myndighedsbehandling, der er nødvendig.

 

Arrangementet finder sted hos Lyngby-Taarbæk Forsyning i Kongens Lyngby. Tilmelding foregår til Nina Caspersen, projektleder hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, email: nic@ltf.dk eller telefon: 4177 9733.