Del artikel Print
Worklab om klimatilpasning i kommunal planlægningFrits Ahlefeldt

Worklab om klimatilpasning i kommunal planlægning

KL inviterer til Worklab for klimatilpasning i kommunal planlægning over to koncentrerede arbejdsdage den 24. og 25. marts 2020.

Om Worklab

Worklab er et tilbud om hjælp til at rykke i arbejdet med planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.

 

KL laver programmet for Worklab, se detaljerne for de to dages intensive program. Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen deltager på Worklab og understøtter deltagernes arbejdsproces. Det er en unik mulighed for deltagerne til at udforske rammerne for planlægningen i selskab med de vidensbærende organisationer.

 

Derudover inviteres eksterne bidragsydere til at give oplæg og stå til rådighed for deltagerne i arbejdsprocessen. De eksterne bidrag vil blive forsøgt afstemt efter deltagernes efterspørgsel og arrangørernes vurdering af relevant input.

 

Læs mere om de forskellige inspirationsoplæg I får muligheden for at høre på WorkLab.

 

Projektsamarbejde

På WorkLab vil vi fremme det tværfaglige. Hver kommune møder derfor med mindst tre medarbejdere med forskellig faglighed. Alle kommuner tilknyttes en venskabskommune. Formålet med projektsamarbejdet på WorkLab er at bygge bro mellem plan-faglighed og andre områder, hvor det kan være svært at nå hinanden i den kommunale hverdag.

 

Problembeskrivelse

Programmet søges tilpasset deltagernes problembeskrivelser med klimatilpasning i planlægningen. Indberetning af medbragt problemstilling kan ske frem til den 14. februar 2020. Herefter lukkes indberetningen for at kunne afstemme det endelige program. Hent skabelon til projektbeskrivelse og send den til NIBJ@kl.dk senest den 14. februar.

 

Tid og sted

WorkLab afholdes den 24.-25. marts 2020 hos Sund & Skov i Middelfart.


Pris

Prisen for deltagelse i WorkLab gradueres efter hvor mange personer, der deltager fra projektgruppen:

  • Den samlede pris for de første tre deltagere er 19.500 kr. ekskl. moms.
  • En fjerde deltager på WorkLab kan tilkøbes for 4.500 kr. ekskl. moms.
  • Yderligere deltagere på WorkLab kan tilkøbes for 3.000 kr. ekskl. moms

 

Tilmelding

Tilmeldingen åbner den 2. december 2019 og løber til den 31. januar 2020. Du kan tilmelde dig her.

 

Kontakt

Niels Philip Jensen,

Email: NPJ@kl.dk eller telefon: 3370 3750

 

Nina Berg Jørgensen,

Email: NIBJ@kl.dk eller telefon: 3370 3738