Del artikel Print
WorkLab

WorkLab

KL, Naturstyrelsen og DANVA inviterer til to arbejdsdage for projektgrupper om klimatilpasningsplaner. Alle kommuner inviteres til at deltage sammen med deres forsyningsselskab.

Fra den 8. til 9. april inviterer KL, Naturstyrelsen og DANVA alle danske kommuner, forsyningsselskaber til et WorkLab om klimatilpasningsplaner.

WorkLab henvender sig til kommuner, der har dannet en projektgruppe omkring klimatilpasningsplanen. Projektgruppen samler de kompetencer, som er væsentlige i arbejdet.

Projektgruppen kan eksempelvis have følgende faglige kompetencer:
- Fysisk planlægning
- Miljøforvaltning
- Spildevandsforsyning
- Vejforvaltning
- Beredskab

 

WORKLAB GIVER

  • Støtte til den kommunale projektgruppe for klimatilpasningsplanen om:
  • Udarbejdelse af risikokort og de bagvedliggende diskussioner omkring værdikortlægning 
  • Udarbejdelse af kommuneplan, sektorplaner og plantillæg 
  • Erfaringer med tekniske løsninger - hvad har virket og hvad har ikke virket 
  • Finansiering af nye løsninger - hvad må forsyningsselskabet betale og hvad skal kommunen betale 
  • Kommunikation med offentligheden om klimatilpasningsplanen 
  • Samarbejde internt og eksternt om udarbejdelse og implementering af klimatilpasningsplanen.

 

WORKLAB KRÆVER
Projektgrupperne forventes som minimum at bidrage med:

 

- Hvilke emner, arbejdet skal fokusere på.
- Materiale relevant for de emner, som gruppen har valgt.
- Projektgruppen tager materialet med på WorkLab.

På WorkLab deltager tre personer eller flere fra projektgruppen.

 

På WorkLab deltager projektgruppen sparring til andre projektgrupper.

 

HVOR OG HVORNÅR
WorkLab foregår på Middelfart Resort & Konferencecenter - Oddevejen 8, 5500 Middelfart.

WorkLab starter mandag den 8. april kl. 9 og sender deltagerne hjem med en madpakke tirsdag den 9. april kl. 18:30.

PRIS
Prisen for deltagelse i WorkLab gradueres efter hvor mange personer, der deltager fra projektgruppen:

- Den samlede pris for de første tre deltagere er 19.500 kr. ekskl. moms.
- En fjerde deltager på WorkLab kan tilkøbes for 4.500 kr. ekskl. moms.
- Yderligere deltagere på WorkLab kan tilkøbes for 3.000 kr. ekskl. moms.

Der er maksimalt plads til 150 overnattende deltagere på WorkLab. Tilmelding sker efter "først til mølle"-princippet. Ved eventuel stor deltagelse kan det komme på tale at gentage arrangementet.

TILMELDING
Tilmelding foregår via linket til højre. Der er tilmeldingsfrist fredag den 15. marts.