Del artikel Print
Webinar om fælles data om terræn, klima og vand

Webinar om fælles data om terræn, klima og vand

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner inviterer alle med interesse i hydrologiske forhold til webinar d. 11. februar 2021 kl. 10-14, hvor nye værktøjer præsenteres.

Det store tværoffentlige projekt ’Fælles Data om Terræn, Klima og Vand’ byder på ny viden og nye dataværktøjer, som giver mere præcis viden om de hydrologiske forhold nu og i fremtiden. Det er viden og data, der kan bruges til byplanlægning, klimatilpasning, spildevandsforsyning, risikoscreening ift. infrastruktur, rådgivningsopgaver, lettere udveksling af data mellem myndigheder, udvikling af nye kommercielle it-services og en række andre funktioner. Samlet set bliver nye og flere hydrologiske data let tilgængelige og kombinerbare med andre data.

 

På webinaret d. 11. februar 2021 kl. 10-14, præsenterers de nye værktøjer og du vil blandt andet få indblik i:

 

  • Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) til visualisering, download og api-adgang til hydrologiske data
  • KAMP – et nyt klimatilpasningsværktøj for miljø- og plan medarbejdere
  • GEUS’ detaljerede beregninger af det terrænnære grundvand fra 1990 og frem mod 2100Skikkelsesdata for vandløb
  • Adgang til data om vandføring og vandstand – både nær realtid og historiske
  • Vandløbsreference
  • Data om regnvandsbetingede udledninger, renseanlæg, dambrug og badevand.

 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Detaljeret program følger på sdfe.dk/TKV, hvor du også vil kunne finde link til tilmelding og mere information om projektet ’Fælles Data om Terræn, Klima og Vand’.