Del artikel Print
Klimakonference for magistre og jordbrugs-akademikere

Klimakonference for magistre og jordbrugs-akademikere

Dansk Magisterforening og Jordbrugsakademikerne holder konference om en videnskabelig vinkel på klimaindsatsen.

 

Der er brug for mere viden, og der er i høj grad brug for at skabe et overblik i forhold til klimaproblemerne og løsningerne. Samtidig skal vi se nærmere på vores rolle som eksperter i den sag. Derfor har Dansk Magisterforening og JA besluttet sig for sammen at gennemføre en konference den 7. oktober i København. 

Et vigtigt formål med konferencen er at bruge vores fælles videnskabelige udgangspunkt og se på en række udfordringer på klimaområdet.

Der skal fokus på, hvordan medlemmerne i DM og JA kan være med til at sikre et højt videnskabeligt grundlag for klimaindsatsen.

Konferencen skal samtidig slå et slag for seriøsiteten i klimadebatten og for at få proportionerne på plads igen. Der er behov for at få klimahensyn ind i en bæredygtig helhed på linje med andre miljøhensyn og hensyn til økonomiske og samfundsmæssige forhold i samfundet. De naturvidenskabelige magistre og jordbrugsakademikere må være de rette til at løfte denne opgave.

Klimablog (Opdt. d. 9. oktober 2009)
Dansk Magisterforening har oprettet en klimablog hvor flere af hovedtalerene fra konferencen vil komme med synspunkter på klimaindsatsen i de kommende uger. Gå til bloggen ved at følge link til højre.