Del artikel Print
Kursus: Vand i byen

Kursus: Vand i byen

D. 7 og 8. februar 2011 afholder Ferskvandscentret kurset Vand i byen om miljø- og spildevandsplanlægning.

 

Dagsordnen på kurset vil være klimaforandringer i Danmark, rettidig omhu i planlægningen, naturen i byen, lærings- og oplevelseselementer i bybilledet, byarkitektoniske oplevelser.
Desuden vil fremtidssikrede løsninger med "added value" blive drøftet og hvordan sådanne løsninger over tid kan blive billigere og bedre for borgerne.

Kurset henvender sig til kommunale plan-, miljø og spildevandsmedarbejdere, der arbejder med kommune-, miljø og spildevandsplanlægning og regnvandsbetingede udledninger. Rådgivere inden for spildevandsbranchen vil også have udbytte af kurset.

For mere information og tilmelding, følg linket til højre.