Del artikel Print
Tour de klimatilpasning (Odense)

Tour de klimatilpasning (Odense)

Videncenter for Klimatilpasning arrangerer i samarbejde med Kommunernes Landsforening et seminar om klimatilpasning for alle fynske kommuner i Region Syddanmark.

 

Videncentret præsenterer de værktøjer, der er tilgængelige på portalen, som kan hjælpe kommunerne med klimatilpasningsindsatsen.

Program for dagen samt links til portalens værktøjer og klimakort findes til højre.

Desuden vil de tilmeldte deltagere få lejlighed til at diskutere regionens klimaudfordringer, udveksle erfaringer og finde samarbejdsmuligheder kommunerne imellem.

Seminaret om klimatilpasning omfatter alle fynske kommuner i Region Syddanmark:

Onsdag den 7. september kl. 09.30 - 16.00 i Odense
Odense Kommunes Uddanelsescenter
Schacksgade 39, 5000 Odence C
Tilmeldingsfristen er overskredet

Seminaret er gratis og vil have deltagelse af relevante medarbejdere i kommunerne, forsyningsselskaberne, regionen og Naturstyrelsens lokale enheder.