Del artikel Print
Tour de klimatilpasning (København)

Tour de klimatilpasning (København)

Videncenter for Klimatilpasning arrangerer i samarbejde med Kommunernes Landsforening et seminar om klimatilpasning for alle kommuner i Region Hovedstaden.

 

Videncentret præsenterer de værktøjer, der er tilgængelige på portalen, som kan hjælpe kommunerne med klimatilpasningsindsatsen.

Program for dagen samt links til portalens værktøjer og klimakort findes til højre.

Desuden vil de tilmeldte deltagere vil få lejlighed til at diskutere regionens klimaudfordringer, udveksle erfaringer og finde samarbejdsmuligheder kommunerne imellem.

Seminaret om klimatilpasning omfatter alle kommuner i Region Hovedstaden:

Mandag den 5. september kl. 09.00 - 15.00 i København
Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1550 København V
Tilmeldingsfristen er overskredet

Seminaret er gratis og vil have deltagelse af relevante medarbejdere i kommunerne, forsyningsselskaberne, regionen og Naturstyrelsens lokale enheder.