Del artikel Print

Tilpasning af eksisterende byer til mere regn

Temadag arrangeret af Skov & Landskab, KU-LIFE sætter fokus på klimatilpasning i vandsektoren.

 

Under kraftig regn sendes spildevand fra ca. 1/5-del af København urenset i Harrestrup Å. På grund af disse kloakoverløb kan Kalveboderne, som åen udmunder i, ikke opnå badevandskvalitet. 2BG-projektet har vurderet mu­lighederne for at løse problemet på utraditionel vis ved at afkoble tage og veje fra kloakken og holde nedbøren tilbage i landskabet.

På temadagen præsenteres resultatet, og det illustreres, hvordan regnvandet samtidig kan bruges til at indfri andre af byens mål. Vi har også inviteret tyske afkoblings­eksperter til at bidrage.

Temadagen foregår hos Københavns Energi i Ørestaden