Del artikel Print
Tilpasning til ekstremregn på Kloakmessen 2014

Tilpasning til ekstremregn på Kloakmessen 2014

Danmark forbereder sig på flere og mere intensive skybrud i fremtiden. Det stiller større krav til kapacitet og udformning i de danske kloakker for at undgå oversvømmede kældre og veje, der er sat under vand. Derfor bliver der sat fokus på klimatilpasning og ekstremregn på Kloakmessen 2014, som afholdes 23.-24. januar i Fredericia.

Vejrværten Peter Tanev besøger Kloakmessen i Messe C i Fredericia og vil fortælle om de flere og kraftigere nedbørshændelser, der forventes at ramme Danmark i fremtiden.


Skybruddet i sommeren 2011 kan ses på en forsmag på den udfordring, som særligt byerne vil stå overfor fremover, når kloaknettet ikke kan håndtere de store vandmængder og derfor oversvømmer for eksempel kældre og veje. 

Øgede nedbørsmængder kommer til at blive en udfordring, men Peter Tanev vil også beskrive nogle af løsningerne på skybrud og ekstremregn.


På messen vil man også kunne opleve nogle af de tiltag, der forsinker eller omdirigerer regnvand, så presset på kloaksystemet bliver mindre. Det kan ses både i form af udvikling inden for afløb, rør og forsinkelsesbassiner, men også ved grønne tage, der kan forsinke regnen, så kloaksystemet ikke i samme grad vil blive belastet.


Der foregår også en stor udvikling inden for belægninger på for eksempel parkeringspladser. Permeable belægninger kan lede store mængder vand væk fra overfladen og tilbageholde eller omdirigere regnvandet, for at mindske belastningen på kloaksystemet.

 

Læs mere om tilmelding og program på www.kloakmessen.dk 

 

Praktisk info:

 

Åbningstider

Torsdag den 23. januar    kl.12.00-17.00
Fredag den 24. januar      kl.10.00-16.00

 

Entré

Gratis adgang for fagfolk mod registrering

 

Arrangør
MESSE C, Fredericia i samarbejde med brancheforeningen Danske Kloakmestre