Del RSS RSS Print
Temamøde om vandløb

Temamøde om vandløb

14-03-2016
På temamødet "Vandløb - op ad bakke?" sætter IDA Miljø fokus på, hvordan afvandingshensyn kan balanceres med natur- og miljøhensyn i vandløbene.

Til arrangementet vil vandløbenes rolle blive diskuteret med input i form af oplæg fra offentlige vandløbsforvaltere, vandløbspraktikere, interesseorganisationer og forskere.

 

Regeringsskiftet har medført nye toner i forhold til de ca. 19.000 km danske vandløb, som de nuværende vandplaner jf. EU's Vandrammedirektiv omfatter. Udover ministerens ønske om større hensyn til dansk landbrugs rammevilkår vil naturbeskyttelse, lystfiskerinteresser og  klimatilpasning blive aktuelle temaer i vandløbsforvaltningen de kommende år. I Regeringens Fødevare- og Landbrugspakke peges på en ganske anderledes lovgivning og forvaltningspraksis for de danske vandløb.

 

Tilmeldingsfristen er den 10. marts, og arrangementet afholdes på Aarhus Universitet.

 

Læs mere om arrangementet og tilmelding her.