Del RSS RSS Print
Temadag om klimatilpasning i vandsektoren

Temadag om klimatilpasning i vandsektoren

28-01-2010
DANVA arrangerer temadag om hvordan vandsektoren proaktivt kan tilpasse sig klimaforandringerne

 

På temadagen vil DANVA præsentere en sprit ny vision for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren samt give eksempler på mål og strategier for forsyningernes indsats med tilpasningsarbejdet de næste 100 år.

Dagens emner vil sætte fokus på CO2 neutrale tilpasningsløsninger, teknologiudvikling, økonomi, juridiske rammer, lokale løsninger til regnvandshåndtering, oversvømmelser eller vandmangel samt samarbejde og klimaledelse som en række af de værktøjer, der skal ud af værktøjskassen i forsyningernes arbejde med tilpasning til de konsekvenser af klimaændringer, der vil være for sektorens infrastruktur og forvaltning af vandressourcen. Energistyrelsen vil præsentere portalen www.klimatilpasning.dk

DANVA er en interesseorganisation for alle, der arbejder professionelt med vand- og spildevandsforsyning. Temadagen er den første af en række af tre, som DANVA arrangerer frem mod klimatopmødet i København til december.