Del artikel Print
DANVA - Temadag om oversvømmelser

DANVA - Temadag om oversvømmelser

DANVA inviterer til temadag om fremtidens intelligente forvaltning af oversvømmelser d. 5. oktober i Vandhuset.

 

DANVA og IDAs spildevandskomite arbejder fælles på at afdække behovet og formulere anbefalinger for den fremtidige forvaltning af vandkredsløbet. På temadagen d. 5. oktober præsenteres resultaterne af opstarten på DANVA og IDA's fælles samarbejde. Hermed får alle interesserede meget tidligt i processen mulighed for at kommentere på og bidrage til det igangsatte arbejde.

Temadagens øvrige indlæg giver indblik i det juridiske ståsted for de forskellige aktører i vandforvaltningen og præsenterer forsikringsbranchens nye initiativer, samt Københavns Kommunes klimastrategi.

Dagens sidste indlæg vil med afsæt i nyeste erfaringer fra Greve demonstrere at planlægning af klimatilpasning virkeligt betaler sig.
 
Temadagen finder sted i det nye Vandhus i Skanderborg med program fra 9.30 til 15.15.