Del artikel Print
Temadag om store vandoplande

Temadag om store vandoplande

Coast to Coast Climate Challenge afholder temadag om klimatilpasning af store vandoplande

Temadagen samler op på erfaringer om klimatilpasning af de store vandoplande skabt gennem C2C CC. Temadagen dækker forskellige emner såsom forvaltning af et projekt i feltet mellem politikere og borgere. Samt emner som udvikling og projektering af løsninger i samarbejde med interessanter og borgere med hensynstagen til landskab og natur. 

 

Konkrete erfaringer bliver gennemgået fra forskellige beregningsværktøjer i arbejdet med klimatilpasning (VASP, SCALGO Live, LIKE og 3Di). Derudover kigger temadagen også på varsling, som er et vigtigt emne i arbejdet med oplande. Envidan, DMI og WASP fortæller her om deres arbejde med varslingssystemer og systemernes udvikling på længere sigt. 

 

Deltagerne vil blive inkluderet i drøftelser om erfaringerne og kan bidrage med gode ideer til arbejdet med oplande. 

 

Temadagen afholdes fra kl. 09.00-15.30 2022 på Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Hold dig orienteret om tilmelding og praktiske informationer på C2C CC's hjemmeside