Del artikel Print
Temadag om klimatilpasning

Temadag om klimatilpasning

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger indbyder til temadag om klimatilpasning i København den 20. marts 2013.

Danmark har i de seneste år oplevet en række voldsomme skybrud med store og omkostningsfulde oversvømmelser til følge. Det har ført til øget politisk opmærksomhed på problematikken vedrørende klimatilpasning. Det har samtidig medført en stigning i antallet af konkrete lokale aktiviteter rundt om i landet.
Særligt de store byer som København, Aarhus og Ålborg har været hårdt ramt, og interessen for at klimatilpasse byer og gøre dem bæredygtige i denne sammenhæng har derfor aldrig været større.


Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger ønsker med en temadag den 20. marts 2013 at samle en række af landets største kompetencer inden for området til en diskussion om fremtidige tiltag og planer.

 

Blandt oplægsholderne vil være repræsentanter fra danske kommuner, rådgivende ingeniørvirksomheder, staten og mange flere. De vil blandt andet fortælle om emner som:
• Klimatilpasningsplaner generelt
• Landskabsudvikling og klimatilpasning på Sydamager
• Sluse- og pumpeanlæg mod opstemning i Aarhus Å
• Regnvandssikring af Vesterbro i København
• Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner

 

Arrangementet starter kl. 9.30 og afsluttes cirka 16.00
Deltagergebyr er på 600 kroner inklusive moms for ikke medlemmer.