Del artikel Print
Temadag om klimatilpasning og planlægning II

Temadag om klimatilpasning og planlægning II

Københavns Universitet, Skov og Landskab inviterer interesserede til en temadag om byers grønne infrastruktur, klimatilpasning og planlægning. Arrangementet foregår på Skovskolen i Nødebo, Nordsjælland og indgår som en del af uddannelsen på de grønne ingeniøruddannelser. Hovedtemaerne er eksempler på proces og løsninger.

Med udgangspunkt i forskellige kommuners klimastrategier bliver flere eksempler på "grønne" klimatilpasningsløsninger præsenteret. Vi ser på eksempler fra Roskilde og Gladsaxe Kommuner, som har arbejdet med klimatilpasning gennem flere år. Hvordan er løsningerne indarbejdet i planlægningen, hvilke aktører har været involveret i løsningsmodellerne, og hvordan ser løsningsforslagene ud?

Temadagen indgår som en del af undervisningen på de grønne ingeniøruddannelser på Skovskolen, og deltagerne vil få præsenteret viden og synspunkter inden for området for herefter på tværs af aktører og deltagere at få drøftet emnet.

 

Dagen er den anden af to temadage. Den første temadag afholdes den 9. oktober 2013 og sætter fokus på klimastrategier, planer og politikker. Link til denne findes i højremenuen.