Del artikel Print
SUSCOD – Integrated Coastal Zone Management in practice

SUSCOD – Integrated Coastal Zone Management in practice

Som led i SUSCOD (Sustainable Coastal Development) projektet afholder Region Sjælland i starten af september et såkaldt ekspert seminar I Korsør om Integrated Coastal Zone Management (ICZM modellen) og klimatilpasning i kystzonerne generelt.

Klimaændringerne vil forøge presset på de danske kyster med stigende erosions- og oversvømmelsesrisiko til følge. Handlemuligheder for tilpasning på de danske kyster er dog generelt gode og med SUSCOD samarbejdet og den nye Integrated Coastal Zone Management (ICZM) model er vejen banet for såvel regionale som lokale indsatser på området.

 

Region Sjælland har siden 2009 været en del af det internationale SUSCOD projekt. Projektets formål er at bidrage til en bæredygtig udvikling af kystzonerne med baggrund i en såkaldt økosystems tilgang, der fokuserer på at respektere de naturlige grænser for ikke blot økosystemer, men alle naturressourcer nær vores kyster.


Dette ekspertseminar ses som en mulighed for at katalysere dette arbejde og bringe forskellige kommunale og regionalle aktører tættere på hinanden i kampen for at klimatilpasse vores fælles kystarealer.

 

Arrangementet afholdes i Korsør på Best Western Hotel Jens Baggesen og foregår mellem klokken 12.30 til 16.00.