Del artikel Print
Stormøde om værdisætning og styring

Stormøde om værdisætning og styring

Vand i Byer holder møde på Teknologisk Institut i Høje Tåstrup.

Stormødet handler om værdisætning og styring i forbindelse med implementering af klimatilpasning i kommunerne.

 

Om formiddagen vil der være fokus på værdisætning af områder, bl.a. hvordan disse vægtes med hensyn til kulturelle værdier, rekreative områder og antal borgere der bliver påvirket.

 

Den første idé til udviklingsprojekt i Vand i Byer II omhandler netop værdisættelse af oversvømmelsesskader og denne præsenteres på mødet, hvor man kan komme med inputs.

 

Om eftermiddagen diskuteres hvordan styring giver bedre mulighed for undgå oversvømmeler, spare energi og mindske udledning til vandløb og badevandsområder. Her vil rådgivere og kommuner/forsyninger give et indspil baseret på cases. Som afslutning gives bud på hvordan man får borgere til at agere i en beredskabssituation.

 

Stormødet foregår d. 12. november 2015 kl. 9:30-16:00 på Teknologisk Institut i Høje Tåstrup.

 

Du kan tilmelde dig mødet ved at skrive til ssg@teknologisk.dk