Del artikel Print
Seminar: Tour de klimatilpasning (Aalborg)

Seminar: Tour de klimatilpasning (Aalborg)

Videncenter for Klimatilpasning afholdt sammen med Kommunernes Landsforening seminar om klimatilpasning i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark.

 

På seminaret præsenterede Videncentret  de værktøjer, der er tilgængelige på portalen, som kan hjælpe kommunerne med klimatilpasningsindsatsen.

Forskere fra DMI beskrev, hvilke klimaforandringer regionerne kan se frem til, og hvordan de vil påvirke mennesker, dyr og natur. I den forbindelse blev de tilpasningstiltag, som regionen ser, skildret og diskuteret.

Desuden fik deltagerne lejlighed til at diskutere regionens klimaudfordringer, udveksle erfaringer og finde samarbejdsmuligheder kommunerne imellem.

Seminaret henvendte sig til relevante medarbejdere i kommunerne, forsyningsselskaberne, regionen og Naturstyrelsens lokale enheder. Virksomheder i regionen var også velkomne.

Der blev afholdt et seminar i hver af de tre regioner. Præsentationer fra Aalborg kan findes i boksen til højre.