Del artikel Print
Seminar: Climate Change and Coastal Adaptation

Seminar: Climate Change and Coastal Adaptation

Kommende event: Climate Change and Coastal Adaptation, Dato: 30.10.2012 sted: GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 Kbh. K Tid: Kl. 9.30 - 17.00


Klimaforandringerne influerer på kystzonerne igennem en ændring af såvel det gennemsnitlige vandstandsniveau som de styrende vind- og bølge mønstre. Disse faktorer har stor betydning for de naturlige sedimentbalancer langs kysterne og foranlediger derved ændringer i erosions og aflejrings mønstre, samt stigende risici for stormflodsepisoder som følge af erosion af følsomme klitområder.
Det stigende pres på kystzonerne kalder således på forøget fokus på forskning og udvikling indenfor klimatilpasningsområdet. Bl.a. er det vigtigt at få foretaget konkrete beregninger af disse skiftende elementers betydning for kystsikringen lokalt, så man på sigt kan tilpasse den konkrete regionale planlægning.

Forskningsprojekterne; Danish Coasts and Climate Adaption (COADAPT), Risk-Based Design in a Changing Climate (RISKCHANGE) og Centre for Regional Change in the Earth Systems (CRES) bidrager ved seminaret alle til forskellige aspekter af kystorienteret klimatilpasning.

Dette seminar giver mulighed for at lære om de seneste forskningsaktiviteter og resultater vedrørende konkret kystnær klimatilpasning. Seminaret er arrangeret af DANCORE og Det Strategiske Forskningsråd.