Del artikel Print
Rossby Centre Day 2011

Rossby Centre Day 2011

Rossby Centre Day er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor sveriges klimamodelleringsenhed præsenterer sin forskning og sine aktiviteter overfor forskningspartnere, myndigheder og andre med interesse i klimaspørgsmålet.

 

Et klima i forandring stiller store krav til planlægningen i samfundet og klimaforskerne leverer i dag beslutningsgrundlag til mange samfundssektorer. Hvordan kan denne information bedst anvendes i klimatilpasningsarbejdet?

 

Under heldagsseminariet præsenteres det seneste indenfor klimaforskningen samt information om nye kommende klimascenarier. I løbet af dagen gives også eksempler på nye erfaringer og på anvendelse af egne klimascenariodata i tilpasningsarbejdet. Det vil føre til en dialog om hvordan forskere og praktikere, kan samarbejde om at drage bedst mulig nytte af klimainformationen.

 

Rossby Centre Day 2011 henvender sig både til repræsentanter fra myndigheder og kommuner i Sverige såvel som til klimaforskere på universiteter og til brancheinstitutter.

 

Seminariet forgår på svensk, men har også danske indlæg. Det afholdes i Norrköping, Sverige.

 

Eksempler på præsentationer under dagen:

 

Gennemgang af Representative Concentration Pathways (RCP) og næste generations klimascenarier

Markku Rummukainen præsenterer regeringskommissionens "Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet"

Information om nye forskningsprojekter, og hvordan disse kan være til nytte i klimatilpasningsarbejdet

Udøveres egne erfaringer omkring klimascenariodata i tilpasningsstudier

Yderligere information og program for dagen kan findes via links til højre.