Del artikel Print
Rørcenterdage med Teknologisk Institut

Rørcenterdage med Teknologisk Institut

Der er specialmesse for vand- og afløbsteknik, Rørcenterdagene, den 12. og 13. juni 2013. Arrangementet fungerer som mødested for fagfolk i vand- og afløbsbranchen.

Rørcenterdagene er en specialmesse for vand- og afløbsteknik. Rørcenterdagene 2013 omfatter konferencer og en udstilling, der tilsammen giver en omfattende præsentation af udstyr, materialer og erfaringer vedrørende nyanlæg og renovering af afløbsledninger. Det er 13. gang Rørcenterdagene bliver afholdt, og der er altid stor opbakning fra både kommuner, entreprenører og producenter. Arrangementet blev afholdt første gang i 1985 og har udviklet sig til at blive mødestedet for fagfolk i vand- og afløbsbranchen.

 

Rørcenterdagene foregår den 12. og 13. juni 2013 på Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup. Besøg på udstillingen er gratis, og der er åbent begge dage fra kl. 10.00 - 16.00.

 

Der er flere forskellige konferencer om blandt andet klimatilpasning af byer, multifunktionel brug af regnvand og lokal afledning af regnvand. Deltagerafgiften per konferencedel er 600 kroner.

 

Udlejning af udstillingspladser er gået forrygende, så 87 udstillere viser deres produkter og ydelser på Rørcenterdagene 2013.

 

I år vil Danske Kloakmestre under Rørcenterdagene afholde DM KLOAK i Rørcentrets nye praktik/rørlæggehal. Tilmeldinger til dette foretages på Danske Kloakmestres hjemmeside: www.danskekloakmestre.dk. Der åbnes for tilmeldinger 1. maj.